Liam S. Gógan

Ábhar a bhaineann le saol agus le saothar Liam S. Gógan.

Tá bailithe againn ar an leathanach seo roinnt alt agus faisnéise a bhaineann le saol agus le saothar Liam Gógan agus leis an gcnuasach foclóireachta seo. Tá cuid mar naisc go dtí leathanaigh eile ar an suíomh seo. Is íoslódáil Word cuid eile.

Brollach

Diarmaid Ó hAirt PhD

Cuimhní Cinn Bhriain

Cuimhníonn Brian, mac Liam, siar ar shaol agus ar shaothar a athar. Déanann sé cur síos ar an dóigh a chuireadh an tionscadal seo le chéile.

Filíocht Liam S.Gógan

Foilsítear anseo an dán is iomráití, b'fhéidir, a scríobh Liam. Is é sin Na Coisithe. Tugtar aistriúchán véarsaíochta i mBéarla freisin, The Walkers, scríofa go speisialta don suíomh seo ag Diarmaid Ó hAirt.

Cuntas LSG ar Ó Duinnín

Seo alt a scríobh Liam Gógan féin i mBéarla ina chuireann sé síos ar a chomh-fhoclóirí, an tAth Pádraig Ó Duinnín. Tugtar léargas dúinn ar an mbealach a réitigh an bheirt fhear le chéile.

Alt Ailf MhicLochlainn faoin Duinníneach

Bhí Liam Gógan agus an tAth. Ó Duinnín ag obair le chéile ar an bhfoclóir. San alt seo i mBéarla tá léargas iontach le fáil ar chruthú fhoclóra an Duinnínigh agus ar an Duinníneach féin. Táimíd buíoch do Alf MacLochlainn agus don iris Studies as cead a thabhairt dúinn an t-alt seo a athfhoilsiú.

Liosta Foinsí an Ghóganaigh

Réamh-obair a rinne an Dr Diarmaid Ó hAirt ag rianú agus ag cruthú barántúlacht na bhfoinsí ar bhain L.S.Gógan úsáid astu.

Foinsí an Ghóganaigh Fíoraithe

D.Ó hAirt

Liosta in ord aibítre de thagairtí an Ghóganaigh ina ndéantar foinsí ar bhain L.S.Gógan úsáid astu a aithint agus a fhiorú.

Na Crua-fhocail á n-aithint

Nótaí le D. Ó hAirt ar liosta a rinne Máirín Óman d'fhocail aduaine.

Litir an Duinnínigh

Comhfhreagras idir Ó Duinnín agus Cumann na Scríbheann nGaedhilge inar theastaigh uaidh ainm Liam Gógan a chur ar leathanach thosaigh an fhoclóra Gaedhilge agus Béarla a scríobh sé.