Foclóir Gaeilge-Béarla LSG
Comhlánú ar Fhoclóir Gaeilge-Béarla Phádraig Uí Dhuinnín
Lámhscríofa Eagarthóir Liam S.Gógan
Foilsithe: Foclóirí LSG

Creidiúintí

Foilsitheoir: Foclóirí LSG Teoranta, Coláiste na Carraige Dhuibhe, Baile Átha Cliath, 2011
Eagarthóir Bainistíochta: Brian M. Gógan CSSp, PhD, STL, MLit
Eagarthóir Liteartha: Dr Diarmaid Ó hAirt PhD;
Comhairleach Teichniúil & Clóghrafach: Seán Ó Lochlainn Ó Cinnéide
Dearadh Teiciúil: The Virtual Experience Company
Riomhchláraitheóirí: Byron Blay; Seán Ó Lunaigh
Dearadh: Winterson Design
Bainisteóir Poiblíochta: Micheál Gógan
Clóchuradóir: Mairín Oman
Taighde: Susan Gógan LLB, MLitt.
Comhairleoir Dlí: John Whelan BCL, LLM
Comhairleoir Teangeolaíochta: Kevin Scannell

Foras na Gaeilge
Deirdre Davitt,
Breandán MacCraith


Páipéir L S Gógan, Clárlann Choláiste Ollscoile BÁC
Stiúrthóir: Dr Seamus Helferty;
Eagarthóir Catalóige: Lisa Shortall


Cumann na Scríbheann nGaedhilge
Dr Brendan Bradshaw

© 2011 Foclóirí LSG Ltd.
ISBN 978-0-946639-18-2

Acmhainní Breise


Aiseolas

Bheadh an-spéis go deo againn do thuairim a fháil ar an suíomh seo agus ar an ábhar atá ann, go háirithe tuairimí maidir le fadhbanna agus moltaí maidir le nithe a chuirfeadh maise ar an leagan amach. Ní mór d'ainm agus do sheoladh ríomhphoist a chur ar fáil.